Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng
Ống đồng

Ống đồng

Simili quấn ống đồng (kg)
Simili quấn ống đồng (kg) - Dùng trong ngành lạnh, để quấn ống đồng máy lạnh....
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m Giá bán...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN MaSP: HUCC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY MaSP: AUSA Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN MaSP: METC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 15...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY MaSP: TAIC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC MaSP: HLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC MaSP: TLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY MaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘNMaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70...
Đặt mua
Liên hệ
GIẢM ỐNG ĐỒNG
GIẢM ỐNG ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
BẠC HÀN
BẠC HÀN
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG CUỘN Ø6.35
ỐNG ĐỒNG CUỘN Ø6.35
Đặt mua
Liên hệ
TÊ ỐNG ĐỒNG
TÊ ỐNG ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
CÚT ĐỒNG
CÚT ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
NỐI ỐNG ĐỒNG
NỐI ỐNG ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
Simili quấn ống đồng (kg)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘN
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GIẢM ỐNG ĐỒNG
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
BẠC HÀN
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG CUỘN Ø6.35
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TÊ ỐNG ĐỒNG
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
CÚT ĐỒNG
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
NỐI ỐNG ĐỒNG
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop