Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh
Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh Refrigerant R22 (13,6kg & 22,7kg & ISOTank)
Gas lạnh Refrigerant R22 (13,6kg & 22,7kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R417A
GAS ECORON R417A
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R600A
GAS ECORON R600A
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R-32
GAS ECORON R-32
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Freon® 23
DuPont™ Freon® 23 DuPont™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HCFC, được sử dụng...
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R-22
GAS ECORON R-22 Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết...
Đặt mua
Liên hệ
GAS DUPONT ™ ISCEON® MO29
GAS DUPONT ™ ISCEON® MO29 DuPont ™ ISCEON® MO29 (R-422D) là loại gas lạnh có chi...
Đặt mua
Liên hệ
GAS DUPONT SUVA® 507
DuPont ™ SUVA ® 507 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong...
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont Suva® 410A
DuPont ™ SUVA ® 410A (R-410A) là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu...
Đặt mua
Liên hệ
GAS DUPONT SUVA® 407C
GAS DUPONT SUVA® 407C DuPont ™ SUVA ® 407C (R-407C) là loại gas thuộc nhóm HFC...
Đặt mua
Liên hệ
GAS DUPONT™ SUVA® 404A
GAS DUPONT™ SUVA® 404A DuPont™ Suva® 404A (HP62) tiếp tục dẫn đầu tiêu chuẩn công nghiệp...
Đặt mua
Liên hệ
GAS DUPONT™ SUVA® 134AUV
GAS DUPONT™ SUVA® 134AUV DuPont™ Suva® 134aUV là một HFC trang bị thêm chất làm lạnh...
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont™ Suva® 134a
Gas DuPont™ Suva® 134a DuPont™ Suva® 134a (R-134a) là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC...
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont Freon® 22 (R-22)
Sử dụng các thiệt bị điện xoay chiều làm lạnh dân dụng, thương mại Sử dụng...
Đặt mua
Liên hệ
DuPont ™ ISCEON ® MO59 ( R- 417a )
DuPont ™ ISCEON ® MO59 ( R- 417a )
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO79
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO79
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO99™
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO99™
Đặt mua
Liên hệ
Gas EcoRon R-22
Gas EcoRon R-22
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Freon® 23
DuPont™ Freon® 23
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont Suva® 123
Gas DuPont Suva® 123
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Đặt mua
Liên hệ
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
Gas Ecoron R32
Gas Ecoron R32
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refrigerant R22 (13,6kg & 22,7kg & ISOTank)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R417A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R600A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R-32
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Freon® 23
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R-22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS DUPONT ™ ISCEON® MO29
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS DUPONT SUVA® 507
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont Suva® 410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS DUPONT SUVA® 407C
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS DUPONT™ SUVA® 404A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS DUPONT™ SUVA® 134AUV
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont™ Suva® 134a
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont Freon® 22 (R-22)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont ™ ISCEON ® MO59 ( R- 417a )
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO79
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont ™ ISCEON ® MO99™
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas EcoRon R-22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Freon® 23
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont Suva® 123
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Ecoron R32
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop