Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh
Gas lạnh

Gas lạnh

GAS LẠNH DUPONT SUVA 407C
GAS LẠNH DUPONT SUVA 407C
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH A-GAS 407C
GAS LẠNH A-GAS 407C
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH A-GAS 134A
GAS LẠNH A-GAS 134A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH A-GAS R22
GAS LẠNH A-GAS R22
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH SHANDONG R-22 (13,60KG HOẶC 22,70KG)
GAS LẠNH SHANDONG R-22 (13,60KG HOẶC 22,70KG)
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH KALTON 22 (13,60KG)
GAS LẠNH KALTON 22 (13,60KG)
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH KALTON 134A
GAS LẠNH KALTON 134A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH KALTON 404A
GAS LẠNH KALTON 404A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH KALTON
GAS LẠNH KALTON 410A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 410A
GAS LẠNH DUPONT SUVA 410A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH REFRON 410A
GAS LẠNH REFRON 410A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 404A
GAS LẠNH DUPONT SUVA 404A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 22
GAS LẠNH DUPONT SUVA 22
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 507
GAS LẠNH DUPONT SUVA 507
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH REFRON 22 (13,6KG)ẤN ĐỘ
GAS LẠNH REFRON 22 (13,6KG)ẤN ĐỘ
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH REFRON 22 (22,7KG) ẤN ĐỘ
GAS LẠNH REFRON 22 (22,7KG) ẤN ĐỘ
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 134A
GAS LẠNH DUPONT SUVA 134A
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT
Đặt mua
Liên hệ
Simili quấn ống đồng
-Đặc điểm : màu trắng, rất dẽo và dai, khó đứt - 3 cuộn/kg - bản rộng...
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT FREON R22
GAS LẠNH DUPONT FREON R22MaSP: R22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
1.950.000 VNĐ
GAS LẠNH ECORON R22
GAS LẠNH ECORON R22 MaSP: R22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH AKASHI R22
GAS LẠNH AKASHI R22 MaSP: AR22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA R410A
MaSP: R410A Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH SSB R410A
GAS LẠNH SSB R410A MaSP: R410A Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-410A; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 407C
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH A-GAS 407C
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH A-GAS 134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH A-GAS R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SHANDONG R-22 (13,60KG HOẶC 22,70KG)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH KALTON 22 (13,60KG)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH KALTON 134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH KALTON 404A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH KALTON
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH REFRON 410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 404A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 507
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH REFRON 22 (13,6KG)ẤN ĐỘ
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH REFRON 22 (22,7KG) ẤN ĐỘ
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Simili quấn ống đồng
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT FREON R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH ECORON R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH AKASHI R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA R410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop