Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh
Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh Refron 22
Chuyên cung cấp sỉ & lẻ gas lạnh các loại như : gas lanh R22,...
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Akashi Taisei 134A
Tên sản phẩm : Gas lạnh Akashi Taisei 134A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R410A
Gas Lạnh DY R410A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R134A
Gas Lạnh DY R134A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R22 (950kg)
Gas Bồn R22 (950kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R410A (780kg)
Gas Bồng R410A - Trọng lượng 780kg
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R-22
Gas Lạnh DY R-22 (13,60kg & 22,70kg & ISOTank
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R134A (950kg)
Gas Bồn R134A (950kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 22
Gas Lạnh Kalton 22 - Trọng lượng 13,60kg và 22,7kg
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 134A
Gas Lạnh Kalton 134A (Trọng lượng 13,6Kg và 3,4Kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 404A
Gas Lạnh Kalton 404A (10,9kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 407C
Gas Lạnh Kalton 407C (Trọng lượng bình: 11,3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 410A
Gas Lạnh Kalton 410A (Trọng lượng bình (net): 5,6kg và 11,3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg)
Gas Lạnh A-Gas 22 (Trọng lượng net 13,6kg và 22.07kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 134a
Gas Lạnh A-Gas 134a (Trọng lượng bình 13,6kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 404A
Gas Lạnh A-Gas 404A (Trọng lượng 10,9kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 410A
Gas Lạnh A-Gas 410A (Trọng lượng bình 11,3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Bestcool R22
Gas Lạnh Bestcool R22 (Trọng lượng bình: 22,7kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Bestcool R32
Gas Lạnh Bestcool R32 (10kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Refrigerant R410A
Gas Lạnh Refrigerant R410A (Trọng lượng bình 11,3Kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refrigerant R22
Gas lạnh Refrigerant R22 (Trọng lượng bình: 13,6kg & 22,7kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R417A
Gas Ecoron R-471a được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế, có Chất lượng tinh...
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R600A
Gas Ecoron R-600a được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế, có Chất lượng tinh...
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R32
Gas Ecoron R-32 được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế, có Chất lượng tinh...
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refron 22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Ấn Độ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas lạnh Akashi Taisei 134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R22 (950kg)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R410A (780kg)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R-22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R134A (950kg)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 134A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 404A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 407C
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 134a
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 404A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Bestcool R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Bestcool R32
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Refrigerant R410A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas lạnh Refrigerant R22
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R417A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R600A
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R32
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop