Vật tư ngành lạnh

Vật tư ngành lạnh

Vật tư ngành lạnh

Vật tư ngành lạnh

Vật tư ngành lạnh
Vật tư ngành lạnh

Vật tư ngành lạnh

GAS LẠNH SSB R407 Quận 2
MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận 3
GAS LẠNH R407 Quận 3 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 3
MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 4
GAS LẠNH SSB R407 Quận 4 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 5
MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 6
GAS LẠNH SSB R407 Quận 6 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 7
GAS LẠNH SSB R407 Quận 7 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 8
GAS LẠNH SSB R407 Quận 8 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 9
GAS LẠNH SSB R407 Quận 9 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận 10
GAS LẠNH R407 Quận 10 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận 11
GAS LẠNH R407 Quận 11 MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận 12
MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận Gò Vấp
GAS LẠNH R407 Quận Gò Vấp
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận Thủ Đức
GAS LẠNH R407 Quận Thủ Đức MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận Bình Chánh
GAS LẠNH R407 Quận Bình Chánh MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận Bình Tân
GAS LẠNH R407 Quận Bình Tân MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Quận Tân Bình
MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
GAS LẠNH R407 Long An
GAS LẠNH R407 Long An MaSP: R407C Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-407C; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
1.630.000 VNĐ
QUẠT CHẮN GIÓ NEDFON FM4512DY
NEDFON FM4512DY là mẫu quạt chắn gió mạnh mẽ với tốc độ thổi 20m/s giúp...
Đặt mua
Liên hệ
Quạt chắn gió Oulai FM3512DY
Quạt chắn gió Oulai FM3512DY Chiều cao thổi: 3,5 m Chiều dài quạt: 1.2 m Công suất: 218-419...
Đặt mua
3.550.000 VNĐ
GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ
GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ MaSP: Sản xuất theo tiêu chuẩn: Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh refrigerant R22 Ấn Độ
GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ MaSP: Sản xuất theo tiêu chuẩn: Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh R22 Ấn Độ Quận 2
Gas Lạnh R22 Ấn Độ Quận 2 GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ MaSP: Sản xuất theo tiêu...
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh R22 Ấn Độ quận 3
Gas Lạnh R22 Ấn Độ quận 3 GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ MaSP: Sản xuất theo tiêu...
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH SSB R407 Quận 2
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận 3
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 3
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 4
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 5
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 6
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 7
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 8
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SSB R407 Quận 9
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận 10
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận 11
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận 12
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận Gò Vấp
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận Thủ Đức
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận Bình Chánh
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận Bình Tân
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Quận Tân Bình
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R407 Long An
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT CHẮN GIÓ NEDFON FM4512DY
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt chắn gió Oulai FM3512DY
Bảo hành 1 Năm
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH REFRIGERANT R22 ẤN ĐỘ
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh refrigerant R22 Ấn Độ
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh R22 Ấn Độ Quận 2
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh R22 Ấn Độ quận 3
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop