Thiết bị ngành lạnh

Thiết bị ngành lạnh

Thiết bị ngành lạnh

Thiết bị ngành lạnh

Thiết bị ngành lạnh
Thiết bị ngành lạnh

Thiết bị ngành lạnh

Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1200 (mm) - Chiều cao thổi: 3.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
2.800.000 VNĐ
Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1500 (mm) - Chiều cao thổi: 3.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
3.500.000 VNĐ
Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1500 (mm) - Chiều cao thổi: 3.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
4 VNĐ
Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1500 (mm) - Chiều cao thổi: 3.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
Liên hệ
FM4509D (Không Remote)
FM4509D (Không Remote)
Đặt mua
Liên hệ
Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1200 (mm) - Chiều cao thổi: 4.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
Liên hệ
Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1200 (mm) - Chiều cao thổi: 4.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
Liên hệ
Quạt dài 1.5m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật - Chiều dài: 1200 (mm) - Chiều cao thổi: 4.5m - Điện áp: 220(V) -...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT OULAI FM3509DY
uạt chắn gió Oulai FM3509DY được đánh giá là loại quạt chắn gió có tốc...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT OULAI FM3512DY
Quạt chắn gió Oulai FM3512DY được đánh giá là loại quạt chắn gió có tốc...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT OULAI FM3515DY
Quạt chắn gió Oulai FM3515DY được đánh giá là loại quạt chắn gió có tốc...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT OULAI FM4509DY
Quạt chắn gió Oulai FM4509DY được đánh giá là loại quạt chắn gió có tốc...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT OULAI FM4512DY
Quạt chắn gió Oulai FM4512DY được đánh giá là loại quạt chắn gió có tốc...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT NEDFON FM4512DY
Quạt Chắn Gió Nedfon FM4515DY ( Air Curtain ) Sử dụng quạt chắn ( cắt )...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT NEDFON FM4512DY
Quạt Chắn Gió Nedfon FM4512DY ( Air Curtain ) Sử dụng quạt chắn ( cắt )...
Đặt mua
Liên hệ
Quạt Nedfon FM4509DY
Sử dụng quạt chắn ( cắt ) gió (Air curtain ) là giải pháp...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT NEDFON FM3515DY
Sử dụng quạt chắn ( cắt ) gió (Air curtain ) là giải pháp...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT NEDFON FM3512DY
QUẠT NEDFON FM3512DY Sử dụng quạt chắn ( cắt ) gió (Air curtain ) là...
Đặt mua
Liên hệ
QUẠT NEDFON FM3509DY
Quạt Chắn Gió Nedfon FM3509DY Quạt Chắn Gió Nedfon FM3509DY ( Air Curtain ) Sử dụng quạt...
Đặt mua
Liên hệ
Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
FM4509D (Không Remote)
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt dài 1.5m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT OULAI FM3509DY
Bảo hành 12 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT OULAI FM3512DY
Bảo hành 12 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT OULAI FM3515DY
Bảo hành 12 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT OULAI FM4509DY
Bảo hành 12 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT OULAI FM4512DY
Bảo hành 12 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT NEDFON FM4512DY
Bảo hành 24 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT NEDFON FM4512DY
Bảo hành 24 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Quạt Nedfon FM4509DY
Bảo hành 24 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT NEDFON FM3515DY
Bảo hành
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT NEDFON FM3512DY
Bảo hành 24 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
QUẠT NEDFON FM3509DY
Bảo hành 24 tháng
Chức năng
Công suất
Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop