Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần
Máy Lạnh Áp Trần

Máy Lạnh Áp Trần

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM
Máy lạnh áp trần Reetech 2ngựa - 2hp Tính năng Áp trần Reetech RU Ba tốc độ...
Đặt mua
16.900.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM
Máy lạnh áp trần Reetech 2.5ngựa - 2.5hp Tính năng Áp trần Reetech RU Ba tốc độ...
Đặt mua
19.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM
Máy lạnh áp trần Reetech 4ngựa - 4hp Tính năng Áp trần Reetech RU Ba tốc độ...
Đặt mua
29.400.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM
Máy lạnh áp trần Reetech 5.5ngựa - 5.5hp Tính năng Áp trần Reetech RU Ba tốc độ...
Đặt mua
31.800.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM
Máy lạnh áp trần Reetech 6.5ngựa - 6.5hp Tính năng Áp trần Reetech RU Ba tốc độ...
Đặt mua
37.600.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C028
Máy lạnh áp trần Kendo 3ngựa - 3hp Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo...
Đặt mua
23.100.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C036
Máy lạnh áp trần Kendo 4ngựa - 4hp Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo...
Đặt mua
32.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C050
Máy lạnh áp trần Kendo 5.5ngựa - 5.5hp Tính năng : Máy lạnh áp trần...
Đặt mua
34.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Máy lạnh áp trần Kendo 6.5ngựa - 6.5hp Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC-48C BE01
Máy lạnh áp trần Aikibi 5.5ngựa - 5.5hp Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC-48C BE01...
Đặt mua
33.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC-60C-BE01
Máy lạnh áp trần Aikibi 7ngựa - 7hp Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC- 60C-BE01...
Đặt mua
37.000.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C028
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C036
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C050
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Kendo
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Kendo
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC-48C BE01
Bảo hành 2 năm máy, 5 năm block
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất aikibi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Aikibi AUF/AUC-60C-BE01
Bảo hành 2 năm máy, 5 năm block
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 7 ngựa (7HP)
Hãng sản xuất aikibi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop