Giấu trần ống gió Toshiba

Giấu trần ống gió Toshiba

Giấu trần ống gió Toshiba

Giấu trần ống gió Toshiba

Giấu trần ống gió Toshiba
Giấu trần ống gió Toshiba

Giấu trần ống gió Toshiba

Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-130BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp Bảo...
Đặt mua
17.700.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-180BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp Bảo...
Đặt mua
19.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-240BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp Bảo...
Đặt mua
229.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-300BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 3.5 ngựa | 3.5 hp Bảo...
Đặt mua
26.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-360BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 4 ngựa | 4.0 hp Bảo...
Đặt mua
290.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-420BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 5 ngựa | 5.0 hp Bảo...
Đặt mua
32.700.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-480BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp Bảo...
Đặt mua
34.400.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-600BSP
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba Công suất: 6.5 ngựa | 6.5 hp Bảo...
Đặt mua
46.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-130BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-180BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-240BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-300BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-360BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-420BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-480BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba RAV-600BSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop