Áp trần Toshiba

Áp trần Toshiba

Áp trần Toshiba

Áp trần Toshiba

Áp trần Toshiba
Áp trần Toshiba

Áp trần Toshiba

Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-130CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-130CSP
Đặt mua
17.800.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-180CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-180CSP
Đặt mua
19.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-240CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-240CSP
Đặt mua
23.950.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-300CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-300CSP
Đặt mua
25.700.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-420CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-420CSP
Đặt mua
32.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-480CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-480CSP
Đặt mua
34.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-600CSP
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-600CSP
Đặt mua
46.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-130CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-180CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-240CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-300CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-420CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-480CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa áp trần Toshiba RAV-600CSP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6 ngựa (6HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop