Âm trần Toshiba

Âm trần Toshiba

Âm trần Toshiba

Âm trần Toshiba

Âm trần Toshiba
Âm trần Toshiba

Âm trần Toshiba

Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-130USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-130USP
Đặt mua
18.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-180USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-180USP
Đặt mua
20.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE561UP
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE561UP công suất 2 hp - 2ngựa
Đặt mua
24.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-240USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-240USP
Đặt mua
23.900.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE801UP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE801UP
Đặt mua
28.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-300USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-300USP
Đặt mua
25.900.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-360USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-360USP
Đặt mua
28.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1001UP
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1001UP công suất 4 hp - 4 ngựa
Đặt mua
37.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP
Đặt mua
33.200.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1251UP
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1251UP công suất 5 hp - 5 ngựa
Đặt mua
41.950.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-480USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-480USP
Đặt mua
34.800.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-600USP
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-600USP
Đặt mua
46.900.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-130USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-180USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE561UP
Bảo hành 1 Năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-240USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE801UP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-300USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-360USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1001UP
Bảo hành 1 Năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE1251UP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-480USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Toshiba RAV-600USP
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6 ngựa (6HP)
Hãng sản xuất Toshiba
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop