Âm trần samsung

Âm trần samsung

Âm trần samsung

Âm trần samsung

Âm trần samsung
Âm trần samsung

Âm trần samsung

Máy lạnh âm trần samsung AC052NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần samsung AC052NN4SEC/EA
Đặt mua
21.400.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA
Đặt mua
23.800.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần samsung AC090NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần samsung AC090NN4SEC/EA
Đặt mua
29.600.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần samsung AC100NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần samsung AC100NN4SEC/EA
Đặt mua
31.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần samsung AC120NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần samsung AC120NN4SEC/EA
Đặt mua
34.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần samsung AC140NN4SEC/EA
Máy lạnh âm trần samsung AC140NN4SEC/EA
Đặt mua
37.300.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần samsung AC052NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần samsung AC090NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần samsung AC100NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần samsung AC120NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần samsung AC140NN4SEC/EA
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Sam Sung
Xuất xứ Trung Quốc
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop