Âm trần Panasonic

Âm trần Panasonic

Âm trần Panasonic

Âm trần Panasonic

Âm trần Panasonic
Âm trần Panasonic

Âm trần Panasonic

Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Đặt mua
26.300.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
Đặt mua
24.500.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Panasonic S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Máy lạnh âm trần Panasonic S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Đặt mua
31.600.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
Đặt mua
26.300.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Đặt mua
33.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-28PU1H5 /U-28PV1H5
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-28PU1H5 /U-28PV1H5
Đặt mua
30.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
Đặt mua
32.400.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Đặt mua
36.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Đặt mua
39.100.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8
Đặt mua
34.300.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
Đặt mua
42.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8
Đặt mua
35.950.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Đặt mua
46.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8
Đặt mua
40.650.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Panasonic S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-28PU1H5 /U-28PV1H5
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6 ngựa (6HP)
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop