Âm trần Misubishi Heavy

Âm trần Misubishi Heavy

Âm trần Misubishi Heavy

Âm trần Misubishi Heavy

Âm trần Misubishi Heavy
Âm trần Misubishi Heavy

Âm trần Misubishi Heavy

Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S
Đặt mua
28.200.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5
Đặt mua
26.900.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71VG/FDC71VNP
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71VG/FDC71VNP
Đặt mua
30.800.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5
Đặt mua
34.800.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
Đặt mua
40.950.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
Đặt mua
37.950.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX
Đặt mua
51.500.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT140VG/FDC140VN
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT140VG/FDC140VN
Đặt mua
54.000.000 VNĐ
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT71VG/FDC71VNP
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT100VG/FDC100VNP
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Bán và lắp đặt điều hòa Mitsubishi heavy FDT140VG/FDC140VN
Bảo hành 2 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6 ngựa (6HP)
Hãng sản xuất Misubishi
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop