Trane - Điện Máy Thành Đạt

Trane - Điện Máy Thành Đạt

Trane - Điện Máy Thành Đạt

Trane - Điện Máy Thành Đạt

Trane - Điện Máy Thành Đạt
Trane - Điện Máy Thành Đạt

Trane

Máy lạnh giấu trần ống gió
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH075ED/TTA075ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 8 ngựa | 8.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH100ED/TTA100ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 10 ngựa | 10.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH120ED/TTA120ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 12 ngựa | 12.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH160ED/TTA150ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 15 ngựa | 15.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH180ED/TTA180ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 18 ngựa | 18.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH210ED/TTA200ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 20 ngựa | 20.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH240ED/TTA240ED
Xuất xứ: Thái lan Hãng sản xuất: Máy lạnh Trane Công suất: 24 ngựa | 24.0 hp Bảo...
Đặt mua
Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH075ED/TTA075ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 8 ngựa (8HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH100ED/TTA100ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 10 Ngựa (10 HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH120ED/TTA120ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 12 ngựa (12HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH160ED/TTA150ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 15 Ngựa (15 HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH180ED/TTA180ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 18 Ngựa (18 HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH210ED/TTA200ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 20 Ngựa (20 HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh giấu trần ông gió Trane TTH240ED/TTA240ED
Bảo hành 1 năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 24 Ngựa (24 HP)
Hãng sản xuất Trane
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop